Het district Karauli telt ruim 1 miljoen inwoners en heeft een oppervlakte van 5530 km². Ongeveer 19% van de populatie is jonger dan 6 jaar.

Geitenhouder Pappu: "Wij moeten nu drie kilometer lopen om een waterput te bereiken. Dit maakt het steeds moeilijker om geiten te houden. Ik moet extra voeding voor ze kopen in de stad. Omdat wij te weinig geiten kunnen houden moeten mijn kleinkinderen in de steengroeve werken. Hoe eerder er een nieuw waterreservoir komt, hoe beter het ook weer met ons gaat". Geen uitzondering, want steeds meer mensen moeten in de relatief arme regio van Karauli grote afstanden afleggen om water te bereiken.

Boer Pooran Singh: "Twee dochters gingen trouwen en dat kost veel geld. Dat moest ik lenen en ik wilde terugbetalen met geld van toekomstige oogsten. Maar het water werd steeds minder en mijn land bracht niet genoeg op! Het land van mijn voorvaderen ben ik bijna kwijtgeraakt, omdat ik niet aan mijn afbetalingsplicht kon voldoen. Door de nieuwe dam is er weer voldoende oogst om de lening te kunnen afbetalen".

Meisje Pinky: "Ik kon niet naar school want mijn moeder moest ver gaan om water te halen en ik moest bij mijn kleine broertjes blijven. Door een nieuwe dam kan mijn moeder thuis blijven en kan ik naar school! Daar kan ik nieuwe dingen leren".

Dit geldt voor veel kinderen in de regio. De aanwezigheid van water heeft ook grote sociale gevolgen (bijvoorbeeld door de mogelijkheid van scholing).